Stary Sącz: Drogowy budżet uchwalony

Radni jednogłośnie uchwalili budżet Starego Sącza. W czasie sesji zaakceptowali plan wydatków i dochodów na 2017 rok, który zaproponował burmistrz Jacek Lelek. Miasto wyda więc 113 mln zł, z czego 25 mln zł trafi na inwestycje. Część także na remont dróg.
To są bardzo różne drogi zarówno w przysiółkach czy sołectwach ale też w mieście. Cieszymy się że uda nam się zdobyć pieniądze na przebudowę np. ul. Morawskiego, Dąbrowskiego i 11 listopada – mówi burmistrz.

Miasto w przyszłym roku ma zarobić około  90 mln zł. Według rokowań władz miasta, deficyt budżetowy na koniec przyszłego roku ma się zmniejszyć, a to za sprawą między innymi różnych dofinansowań z Unii Europejskiej, czy rządu.

Miasto będzie inwestować też w budowę kanalizacji na osiedlu Zachód, ul. Partyzantów i ul. Bazielicha, przebudowę budynku dawnego komisariatu na potrzeby Ośrodka Opieki Społecznej i  modernizację Ośrodka Zdrowia w Gołkowicach a także budynku Biblioteki Publicznej w Starym Sączu.

Dużym wydatkiem będzie też budowa ścieżek rowerowych i  rozbudowa starosądeckiej strefy aktywności gospodarczej.

Posłuchaj Jacka Lelka:

Maria Mółka