Diecezja: Nie żyje ks. Władysław Sitko, emerytowany proboszcz parafii Tęgoborze

 

Wprowadzenie ciała do kościoła parafialnego w Tęgoborzy w środę (4 stycznia) o godz. 16.00. Msza święta w kościele parafialnym w Tęgoborzy w czwartek (5 stycznia) o godz. 09.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Cmolasie w czwartek (5 stycznia) o godz. 14.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Cmolasie.

Ks. Władysław Sitko urodził się 16 stycznia 1934 roku w Mechowcu (miejscowości należącej do parafii Cmolas – obecnie w diecezji rzeszowskiej). Egzamin dojrzałości złożył w Kolbuszowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1958 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Krościenko nad Dunajcem, Kamienica, Brzeźnica koło Dębicy i Mochnaczka. W latach 1969 – 1976 pełnił urząd najpierw wikariusza ekonoma, a następnie proboszcza parafii Mochnaczka. W latach 1976 – 2004 pełnił urząd proboszcza parafii Tęgoborze. Ponadto sprawował obowiązki notariusza dekanatu Nowy Sącz – Północ (po reorganizacji Nowy Sącz – Zachód). W roku 1993 został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości. Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii Tęgoborze w charakterze rezydenta.