Nowy Sącz: Zabytki mogą zyskać nowe życie – pieniądze czekają

Starostwo nowosądeckie ma pieniądze na odnowę zabytków. W sumie do rozdania jest aż 72 tysiące złotych. Kto może zgłaszać wnioski i jakie zabytki mogą być odnawiane?
Budynki lub inne zabytki muszą być wpisane do rejestru zabytków położonych na terenie powiatu nowosądeckiego. Pieniądze mogą trafić na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane. W projekcie przewidziana jest też np. modernizacja instalacji elektrycznej w drewnianych budynkach czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Dotacja może zostać wydana nawet na zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. Takie prace mogą zaplanować samorządy albo właściciele zabytków.Więcej informacji udziela Małgorzata Skwarka z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu pod numerem telefonu: 18 41 41 813.

Maria Mółka
Fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu