Diecezja: Uroczystość konsekracji w bazylice katedralnej

 

Dziewięć osób z diecezji tarnowskiej podejmie indywidualną formę życia konsekrowanego w Kościele. Obrzęd konsekracji odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia w tarnowskiej katedrze.

To jeden wdowiec, dwie dziewice, i sześć wdów. – W konsekracji jest zawsze współpraca Boga z człowiekiem, a więc konieczne jest działanie Boga, ale także bardzo ważne znaczenie ma dar, który przynosi człowiek – zwraca uwagę ks. Zbigniew Krzyszowski, wikariusz biskupi ds. życia konsekrowanego w diecezji tarnowskiej. –W ścisłym sensie konsekruje tylko Bóg, dlatego przez konsekrację rozumiemy uświęcające działanie Boga na człowieka czyniące z tej osoby Bożą własność uzdalniające do wiernego wypełniania woli Bożej, do osiągnięcia doskonałości na wzór Jezusa Chrystusa – mówi kapłan.

-W konsekracji jest również wyróżnione działanie człowieka.  Pod wpływem łaski Bożej człowiek chce mocniej kochać Boga, dąży do wyższej doskonałości. Tak było od początku w Kościele. Ludzie żeby bardziej naśladować Chrystusa wychodzili na pustynię by oderwać się od tego świata. Wielcy charyzmatycy gromadzili tych, którzy chcą bliżej  Boga wielbić, dlatego powstawały zakony. Człowiek konsekruje się Bogu, najpełniejsze oddanie się Bogu następuje w konsekracji – dodaje ks. Krzyszowski.

Uroczystość konsekracji odbędzie się w niedzielę w tarnowskiej katedrze podczas Mszy św. o godzinie 10.30. Eucharystii będzie przewodniczył biskup ordynariusz Andrzej Jeż.

Posłuchaj ks. Zbigniewa Krzyszowskiego:

Małgorzata Miczek – Zabawa