Tarnów: Klerycy tarnowskiego seminarium wyróżnieni za krwiodawstwo

 

Klerycy tarnowskiego seminarium oddali najwięcej krwi w Polsce spośród uczelni i szkół wyższych w ramach trzynastego turnieju „Młoda krew ratuje życie”. Alumni dostali puchar i dyplom od PCK. Pierwsze miejsce zajęli także w etapie okręgowym w Małopolsce. W poprzednim roku akademickim oddali ok. 30 litrów krwi.

Regularnie krew oddaje ok. 35 kleryków. Diakon Mateusz Kawa, który jest koordynatorem klubu honorowych dawców krwi, przez 6 lat formacji w WSD oddał ok. 4 litrów krwi. – Oddawanie krwi jest czynem miłosierdzia. Nie da się jej wyprodukować w laboratorium. To piękna akcja, bardzo potrzebna – dodaje diakon.

Klerycy raz w miesiącu wychodzą do punktu krwiodawstwa w Tarnowie. Po oddaniu krwi dostają czekolady, by się zregenerować, ale alumni dzielą się tymi słodyczami m.in. z dziećmi w ramach seminaryjnej akcji „Cukierek”.

Posłuchaj diakona Mateusza Kawy:

Ewa Biedroń