Zagórzany: Zmarł ks. Bolesław Bawiec – emerytowany proboszcz parafii Zagórzany

 

Wprowadzenie ciała zmarłego do kościoła parafialnego w Zagórzanach nastąpi w środę (8 lutego) o godz. 16.00. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym w Zagórzanach w czwartek (09 lutego) o godz. 14.30, po której ciało zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Ks. Bolesław Bawiec urodził się 10 czerwca 1946 roku w Jodłowej. Egzamin dojrzałości złożył w Jodłowej. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 30 maja 1971 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Wojakowa, Brzesko – NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła oraz Piwniczna – Zdrój. W latach 1981 – 1991 pełnił urząd proboszcza parafii Gładyszów, a w latach 1991 – 2016 urząd proboszcza parafii Zagórzany. Ponadto sprawował obowiązki wicedziekana, dekanalnego wizytatora nauki religii i dekanalnego ojca duchownego w dekanacie Łużna. Po złożeniu urzędu proboszcza pozostał w parafii Zagórzany w charakterze rezydenta.

źródło: Kuria Diecezjalna w Tarnowie