Republika Środkowoafrykańska: Przekazanie kierowania szpitalem w Bagandou

 

W Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej nastąpiło przekazanie kierowania szpitalem zbudowanym i finansowanym przez diecezję tarnowską w ręce sióstr Kombonianek. Funkcjonujący przez ponad 10 lat szpital pozostawał w rękach dyrektorów świeckich, przybyłych z Polski.

Wydarzenie uroczystego przekazania rozpoczęło się Mszą św., której przewodniczył miejscowy biskup Rino Perin przy współudziale księży z Polski: Marka Muszyńskiego, Jana Wnęka i Krzysztofa Czermaka. W uroczystości wzięły udział dwie osoby świeckie z diecezji tarnowskiej, zaangażowane w  działalność szpitala oraz dwie wolontariuszki z Polski pracujące w szpitalu jako dentystka i laborantka.

Ważna jest rola tej placówki. – W tym szpitalu ratuje się życie – podkreśla biskup tarnowski Andrzej Jeż. – Podpisana umowa daje możliwość ciągłości pracy. Siostry będą mogły tam pracować i będą też wspomagane przez wolontariuszy i specjalistów. Myślę, że dalej będziemy tam wysyłać wolontariuszy z naszej diecezji czy lekarzy, czy pielęgniarki. Mamy zagwarantowaną tą ciągłość, która jest ważna, by ten szpital nadal funkcjonował. On pozostaje własnością diecezji tarnowskiej. Jak wiemy jest to dar kolędników misyjnych, dzieci z naszej diecezji. Zobowiązujemy się w tej umowie do utrzymania i sióstr i personelu. Będziemy także łożyli na lekarstwa, na sprzęt – dodaje biskup tarnowski.

Miejscowy biskup, burmistrz Bagandou i chirurg, jak również ks. Krzysztof Czermak wyrazili słowa wdzięczności wobec Izabeli Cywy, która dbała o poziom szpitalnej opieki świadczonej miejscowej ludności i nie tylko. W tej posłudze towarzyszyła jej Magdalena Iwan.

W minionym roku z usług szpitala skorzystało niemal 4700 pacjentów. Placówka w dalszym ciągu będzie wspierana przez kolędników misyjnych, którzy zbieranymi datkami zapewnili jej istnienie i przez cały czas ją utrzymywali.

Posłuchaj bpa Andrzeja Jeża:

Ewa Biedroń

Fot.: misje.diecezja.tarnow.pl