Diecezja: Nowy koordynator Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych

Lucyna Jamka, dyrektor Zespołu Szkół w Siedliskach koło Tuchowa została nowym koordynatorem Diecezjalnej  Rodziny Szkół im. Świętych i Błogosławionych. Nominację otrzymała 22 lutego podczas spotkania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele szkół z całej diecezji.

– To dla mnie duże wyzwanie, liczę na współpracę wszystkich dyrektorów szkół, którym patronują święci i błogosławieni – powiedziała Lucyna Jamka.

– Chcielibyśmy organizować spotkania dwa razy w roku – jesienią dla dyrektorów, a wiosną – spotkanie z udziałem młodzieży. Miałyby one odbywać się w różnych szkołach. Chcemy też stworzyć logo i specjalne świadectwo przynależności do naszej Rodziny Szkół – dodaje.

Rodzinę tę już dziś tworzy ponad 100 szkół z terenu diecezji tarnowskiej, które jako swoich patronów przyjęły świętych i błogosławionych oraz osoby zasłużone dla Kościoła.

Ks. Janusz Maziarka – asystent kościelny podkreśla, potrzebę wymiany doświadczeń.

– Chcielibyśmy przygotować spotkanie szkół, by przyjechali także uczniowie. W naszym gronie są szkoły, którym patronuje bł. Karolina. Takie spotkanie mogłoby się odbyć z okazji 30. rocznicy beatyfikacji dziewicy i męczennicy – powiedział.

Z dyrektorami i nauczycielami spotkał się biskup tarnowski Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji w rozmowie z radiem RDN podkreślił rolę tych szkół w procesie wychowania młodego pokolenia.

W dobie ataku na autorytety, święci i błogosławieni dają nam możliwość wychowania młodzieży w szacunku do tych autorytetów, ale także do każdego innego autorytetu. Chodzi o to, żeby w kontekście relacji do patronów budować także autorytet do nauczycieli, rodziców i innych osób – dodał.

Ewa Biedroń 

Posłuchaj Lucyny Jamki:

Posłuchaj biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża:

Posłuchaj ks. Janusza Maziarki: