Region tarnowski: Zastrzyk finansowy na usuwanie skutków powodzi

 

Powiat tarnowski otrzymał ze środków rządowych blisko 2 miliony złotych na remonty dróg i osuwisk. Wicewojewoda Józef Gawron, który przekazał promesy, pieniądze pochodzą z dwóch ministerstw.

Te kwoty są różne od 1,7 mln w zależności od wartości zadania, po 300, czy 240 tys. Łącznie dzisiaj przekazaliśmy samorządowcom pierwsze promesy, bo to trzeba zaznaczyć, że są to pierwsze promesy w tym roku, na zadania z dwóch źródeł, z dwóch projektów z dwóch programów przez dwóch ministrów – mówi Józef Gawron.

Wojewoda wyjaśnia też, że jedna z największych dotacji trafi na realizację inwestycji w powiecie tarnowskim. – Minister Infrastruktury i Budownictwa przydzielił do zgłoszonych projektów dotacje 50% wartości zadania. I tu m.in. takie największe zadanie, Powiat Tarnowski, pan starosta realizuje Ilkowice, i tam ponad 1,7 mln. zł. Dotacji, to jest kwota bardzo znacząca – dodaje.

Roman Łucarz, starosta tarnowski twierdzi, że promesa w lutym dobrze wróży na cały rok. Liczy on, że dzięki środkom na usuwanie szkód popowodziowych uda się wyremontować ważną dla mieszkańców Pogórza drogę. – To są drogi głównie na południu Polski, miejscowości Ciężkowice, Zdonia, tam jest najdłuższy odcinek około 3 kilometrów, dlatego że te szkody, które były w latach poprzednich, to głównie były na drogach na południu powiatu. Wiemy, że to jest specyfika terenu, więc woda wymywa, wypłukuje asfalt, dlatego też te środki ratują nam budżet powiatu, bo 80% to jest poważna kwota – dodaje starosta.

Z dotacji skorzystają też mieszkańcy gminy Żabno, a kumulacja remontów dotyczyć będzie między innymi dróg w Pawęzowie, w Łęgu Tarnowskim i w Niecieczy. Będą też utrudnienia dla mieszkańców.

Posłuchaj Józefa Gawrona:

Posłuchaj Romana Łucarza:

Kuba Kusy