Region tarnowski: Miliony na renowację zabytków

Obiekty Muzeum Okręgowego w Tarnowie, kościół w Szynwałdzie czy budynek tuchowskiego „Sokoła” to tylko kilka z niemal 30 zabytków z regionu tarnowskiego, które otrzymają dofinansowanie na renowację. Pieniądze pochodzą z 2 źródeł – Regionalnego Programu Operacyjnego i środków budżetu województwa małopolskiego.

Z unijnej kasy zrewitalizowany będzie tarnowski Park Strzelecki czy dwór Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Wicemarszałek małopolski Stanisław Sorys przyznaje, że choć pieniądze z województwa są dużo skromniejsze, to dzięki nim udaje się odnowić wiele zabytków, w tym o charakterze sakralnym. – Cieszymy się, że wiele projektów z naszego subregionu udało się wybrać do dofinansowania. Są to zdecydowanie mniejsze kwoty, bo od kilku do maksymalnie 50 tys. zł. Ale często są to również bardzo ważne środki, które pozwolą dokonać renowacji polichromii czy wystroju ogólnego kościoła, czy wszelkie prace związane z pracami budowlanymi, czy z zabezpieczeniem zabytkowych części kościoła – dodaje Stanisław Sorys.

Na renowację zabytków z regionu trafi łącznie 13 mln złotych z RPO i 2,6 mln zł z kasy województwa. Na renowację kościoła parafialnego w Szynwałdzie przeznaczono kwotę 2 milionów 240 tys. zł. Dotacja na rewitalizacja, zagospodarowanie dworku w Burzynie to 754 tys. zł, a renowacja zabytkowego cmentarza żydowskiego w Tarnowie to duży projekt za kwotę ponad 2 milionów 240 tys. zł.

Posłuchaj Stanisława Sorysa:

Kuba Kusy