Tarnów: Mieszkańcy protestują przeciwko wycince drzew

 

Kilkadziesiąt drzew wzdłuż ul. Piłsudskiego w Tarnowie ma iść pod topór. Planowanej przez magistrat wycince sprzeciwiają się mieszkańcy jednej z kamienic. Obawiają się, że w ich najbliższej okolicy powstanie betonowa pustynia i zapowiadają protest.

Teoretycznie są do wycięcia, nie zgadzamy się z tym. Chcielibyśmy w jakiś sposób zaprotestować, oczywiście nie żeby to był agresywny protest, żeby to wszystko było rozsądnie, ale pasowałoby to powstrzymać – mówi tarnowianin.

dsc00233

Mieszkańcy przygotowują petycję do magistratu. Zapowiadają, że jeśli ta forma nie przyniesie skutku, rozważą zaostrzenie protestu. Marek Kaczanowski, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska magistratu tłumaczy, że drzewa wzdłuż Piłsudskiego są w większości zamierające. Konary zagrażają przechodniom, a ich korzenie podziemnym instalacjom. Mowa o terenie od pl. Ofiar Katynia po ul. Mickiewicza.

Większość to są drzewa chore i zamierające, zagrażające bezpieczeństwu ludzi oraz mienia, m.in. parkujących samochodów, ale i budynków, które tam się znajdują. Są to drzewa, które są poddawane obserwacji i widzimy, że ich stan jest coraz gorszy, dlatego tam niezbędna będzie wymiana zieleni – mówi Marek Kaczanowski.

dsc00238
Marek Kaczanowski mówi też, że ten teren podlega opiece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i w planach w miejsce starych, zostaną posadzone nowe drzewa. Więcej w Wiadomościach RDN i w Pulsie Regionu po 15.30.

Posłuchaj mieszkańca:

Posłuchaj Marka Kaczanowskiego:

Kuba Kusy