Tarnów: Leszek Marek dyrektorem „trójki”

 

Leszek Marek zostanie ponownie dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 w Tarnowie. Konkurs, który wzbudzał sporo emocji został rozstrzygnięty w czwartek – 9 marca. Leszek Marek konkurował z dotychczasową dyrektor placówki – Renatą Koralik oraz z Beatą Tomaszewską. Dyrektorem trójki był przed czterema laty, później przegrał konkurs właśnie z Renata Koralik i aktualnie uczy w szkole informatyki. Dziś wiadomo, że we wrześniu znów wróci na stanowisko szefa podstawówki.

Jesteśmy zadowoleni z tego wyboru – tak decyzję o nowym dyrektorze tarnowskiej „trójki” komentują członkowie Rady Rodziców. Byli częścią komisji, która oceniała trójkę kandydatów na szefa tej placówki.  – Kandydaci przedstawili bardzo dobre programy, ale według mnie, wybór został dokonany bardzo dobrze i bardzo mnie cieszy. – Byle dzieci miały jak najlepiej – mówili rodzice. Przypomnijmy, że konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 miał odbyć się 1 marca, ale – jak tłumaczył magistrat – pojawiła się pewna formalna trudność z wyborem przedstawicieli rady rodziców do komisji konkursowej. Dlatego konkurs został przesunięty na 9 marca.

Leszek Marek został wybrany większością głosów komisji. W składzie byli też przedstawiciele prezydenta, kuratorium oświaty oraz nauczyciele. To był najdłuższy z tegorocznych konkursów na dyrektorów szkół. Leszek Marek, po ponad 4 godzinach obrad, został wybrany na szefa Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. To jedyna placówka, gdzie o to stanowisko starał się więcej niż jeden kandydat. Nie udało się uzyskać bezpośrednio komentarza od dyrektor Wydziału Edukacji tarnowskiego magistratu – Bogumiły Porębskiej. Tłumaczyła, że najpierw musi przedstawić wyniki prezydentowi, a do wypowiedzi wyznaczyła rzecznika prasowego.

W komisji konkursowej zasiadał także Kazimierz Koprowski – Przewodniczący Rady Miasta Tarnowa i członek Komisji Oświaty. – Konkurs, jeśli chodzi o ramy czasowe, rzeczywiście był stosunkowo długi, prawie cztery godziny pracy przy trzech kandydatach. Zaprezentowali się bardzo merytorycznie, odpowiadali na pytania komisji. W efekcie końcowym, patrząc na to, co się zdarzyło komisja raczej wątpliwości nie miała i wybrała z tego grona kandydata na przyszłego dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 – komentował tuż po rozstrzygnięciu konkursu.

Leszek Marek obecnie pracuje w Szkole Podstawowej Nr 3 jako nauczyciel. Stanowisko dyrektora obejmie od września. Jak podkreśla, chce postawić na języki obce, nauki ścisłe i nowe technologie. Planuje miedzy innymi organizację pokazów z fizyki i chemii prezentowanych przez pracowników wyższych uczelni. Rozważa też współpracę z tarnowską PWSZ pod względem nauki języka obcego od klasy siódmej czy wprowadzenie zajęć z programowania i kodowania. – Zdaję sobie sprawę z tego, że czekają mnie trudne lata, bo mamy niż demograficzny, reformę a poza tym jakaś dziwna atmosfera wokół naszej szkoły się pojawiła. Wyzwanie nie lada, bo trzeba udowodnić, że to naprawdę bezpieczna szkoła. Moim zadaniem jest prowadzenie szkoły pod jak najlepszych względem dydaktycznym i wychowawczym – mówi Leszek Marek. Na pytanie czy reforma oświaty to spore wyzwanie Leszek Marek odpowiada, że to owszem ciężka praca, ale też baczna obserwacja ukazujących się aktów prawnych.

Renata Koralik obecna dyrektor szkoły w rozmowie z RDN Małopolska podkreśliła, że ze szkołą się nie żegna, bo zostanie nauczycielem języka polskiego w podstawówce. Jej zdaniem przez ostatnie lata udało się wiele zrobić. – Jestem zadowolona i panu Leszkowi życzę dobrych lat, mądrych lat, bo to nie będą lata łatwe – mówiła. Nowego dyrektora szkoły czekają wyzwania związane między innymi z reformą oświaty. Od września gimnazja będą wygaszane a w podstawówkach nauka potrwa nie sześć a osiem lat.

Radna PiS Anna Krakowska, która była gościem programu Słowo za słowo ma nadzieję, że nowo wybrany dyrektor dobrze pokieruje placówką, którą czekają spore zmiany. – Rozbudowanie w bieżącym roku 2017/2018 to utworzenie klasy siódmej – to już nowe przedsięwzięcie, nowe zadanie – mówiła Anna Krakowska. Radna PiS nie kryje ponadto, że liczy na uspokojenie nastrojów w Szkole Podstawowej Nr 3, w której przez ostatnie lata nie brakowało konfliktów. Była o nich także informowana Komisja Oświaty Rady Miejskiej, której jest członkiem.

Tymczasem konkurs w SP3 był ostatnim, jeśli chodzi o wybór dyrektorów tarnowskich szkół. W większości o stanowiska starali się tylko aktualni dyrektorzy szkół i właśnie oni obejmą znów te posady. Nie udało się wyłonić dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnowie. Konkursy nie przyniosły rozstrzygnięcia, dlatego o tym, kto pokieruje tymi placówkami zdecyduje prezydent. Może, na 10 miesięcy, powierzyć kierowanie szkołą dotychczasowemu zastępcy dyrektora, albo – w porozumieniu z kuratorium – powołać nowego dyrektora na 5 lat.

Wyniki konkursów na dyrektorów tarnowskich szkół i placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 3 – Leszek Marek
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych – Alicja Czerwińska-Franek
Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – Jan Onak
XVI Liceum Ogólnokształcące – Ewa Witecka
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych – Magdalena Siedlik
Zespół Szkół Technicznych – Krzysztof Kołaciński
Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych – Andrzej Bartnik
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – Renata Mielak
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – Krzysztof Zeliaś
IV Liceum Ogólnokształcące – nierozstrzygnięty
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna – nierozstrzygnięty

Posłuchaj rozmowy z Leszkiem Markiem:

Posłuchaj rodziców uczniów:

Posłuchaj Renaty Koralik:

Posłuchaj Anny Krakowskiej:

Posłuchaj Danieli Motak:

Patrycja Wolnik, Dorota Kunc