Diecezja: Bp Jeż modlił się w Limanowej

Limanowski odpust gromadzi czcicieli Matki Bożej Bolesnej. W tym gronie jest także biskup tarnowski Andrzej Jeż. Pasterz Kościoła tarnowskiego przewodniczył 15 września, Mszy św. odpustowej w swojej rodzinnej parafii.

W homilii biskup podkreślił, że Maryja w motywie Piety jest obrazem Kościoła. „Kościół cierpi i umiera w tylu miejscach na ziemi. Umiera z powodu grzechów swoich dzieci, ich pychy, niewierności, braku miłości Chrystusowej. Maryja objawiała się w wielu miejscach, jako Matka bolesna, płacząca, która wzywa do nawrócenia i pokuty za grzechy. Kościół umiera także z powodu nienawiści, konfliktów zbrojnych i prześladowań; umiera w tylu rejonach świata, w tysiącach współczesnych męczenników. Maryja ukazana w Piecie uczy nas trwać w Kościele i kochać go, chociaż nieraz jest poraniony, niedoskonały, cierpiący, umierający, pozbawiony glorii” – dodał.

Biskup powiedział też, że Matka Boża Bolesna jest dla nas wzorem zaufania Bogu w najtrudniejszych sytuacjach próby i cierpienia.

„Gdy nam brakuje sił chce nas wziąć w swoje ramiona i poprowadzić do Boga. Maryja z sercem przebitym mieczem boleści mówi nam, że w cierpieniu nigdy nie jesteśmy sami. Inni cierpieli przed nami, inni cierpią wraz z nami. Istnieje wspólnota cierpienia – istnieje cierpienie we wspólnocie. I nie ma tylko ludzkiego współczucia, ale jest także Boże współczucie i współczucie Bożej Matki. Krzyż Chrystusa oraz Pieta są najbardziej poruszającymi serca i umysły znakami owego współczucia i przeogromnej miłości – mówił Biskup Tarnowski.

Odpust przebiega pod hasłem „Matko Miłosierdzia, prowadź nas do swego Syna”.

Centralna uroczystość odpustowa zaplanowana jest na niedzielę – 20 września o godz. 11.00 przy ołtarzu polowym.