Diecezja: Na sesji dziekanów o kulcie maryjnym

 

O tym jak ożywić kult maryjny i wpłynąć na większą pobożność maryjną, która ma wyrażać się w codziennym życiu rozmawiali kapłani podczas sesji dziekańskiej w Tarnowie. Nabożeństwa maryjne zajmują bowiem bardzo dużo miejsca w praktykach parafialnych. – Wspólna wymiana opinii to także swego rodzaju przygotowanie do zbliżającego się V Synodu Diecezji Tarnowskiej – mówi ks. dr Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Kult maryjny od wielu lat już nie był podejmowany na gremialnych sesjach czy Rady Kapłańskiej, czy Sesji Dziekanów. Chodzi o przypomnienie pewnych zasad liturgicznych i zasad prawnych, które dotyczą kultu maryjnego. Każde takie kolegialne spotkanie jest w szerszym znaczeniu częścią również prac synodalnych – zwrócił uwagę ks. Robert Kantor.

Pobożność maryjną trzeba odkryć na nowo i szczególnie ukazać jej znaczenie młodemu pokoleniu – powiedział RDN ks. Ryszard Piasecki, proboszcz parafii św. Jadwigi w Dębicy. – W drodze do Jezusa przez Maryję łatwiej nam dotrzeć. Jej człowieczeństwo, Jej postawa, Jej fiat, Jej wierność to są takie cechy, które dzisiaj są potrzebne człowiekowi. Trzeba na nowo odkryć Matkę Bożą, w sposób, który jest komunikatywny dla dzisiejszej, zwłaszcza młodzieży i wskazać, że jest to przewodniczka w życiu człowieka – podkreśla ks. Ryszard Piasecki.

Jestem zbudowany pobożnością maryjną wiernych – mówi ks. Kazimierz Czesak, który od 20 lat jest proboszczem w parafii pw. MBNP w Mielcu. – Na nowenny w środy przychodzi ok. 700 wiernych. Wszystkie ławki są zapełnione. Próśb i podziękowań w każdą środę jest ok. 40. To jest zawsze budujące jako jedna z form przekazu dla tych, którzy się gromadzą – powiedział ks. Czesak.

sesja2

 

Współczesnym wyzwaniem są nabożeństwa związane z Fatimą – tzw. nabożeństwa procesji fatimskiej 13 dnia miesiąca i pięć pierwszych sobót miesiąca – mówił do księży dziekanów ks dr Andrzej Dudek. – Wymagają one
przemyślenia i właściwego ustawienia – dodał prelegent. – Okazuje się, że niejako od początku kiedy były wprowadzone niekoniecznie były wprowadzone zgodnie z duchem i zamysłem tego, o co Matka Boża prosiła, czego niejako żądała od nas, żeby ten kult, to nabożeństwo Niepokalanego Serca Maryi rzeczywiście dawało dobre owoce w naszej pobożności – powiedział ks. Andrzej Dudek.

sesja3

Księża dziekani z całej diecezji tarnowskiej spotkali się w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Sesji przewodniczył bp ordynariusz Andrzej Jeż.

Posłuchaj ks. Roberta Kantora:

Posłuchaj ks. Ryszarda Piaseckiego:

Posłuchaj ks. Kazimierza Czesaka:

Posłuchaj ks. Andrzeja Dudka:

Małgorzata Miczek – Zabawa