Stary Sącz: Rewitalizacja okiem mieszkańców

Gminny Program Rewitalizacji Starego Sącza nabiera konkretnych kształtów. Gmina chce zdobyć pieniądze z województwa małopolskiego na różne inwestycje planowane w najbliższych latach. Mieszkańcy też mieli możliwość wyrazić swoją opinię.
 
Są już konkretne pomysły, na co przeznaczyć pieniądze na rewitalizację. – Chociażby budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 czy rozbudowa Centrum Kultury im. Ady Sari. Projekty są warte od kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilku milionów – wyjaśnia burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

Planuje się też rozbudowę szkół podstawowych w Starym Sączu i w Barcicach. Projekty mają być realizowane w latach 2017 – 2020. Swoje pomysły zgłaszały nie tylko samorządy. Pojawiły się koncepcje remontu internatu międzyszkolnego czy remont muru i dziedzińca starosądeckiego kościoła św. Elżbiety.

Powstały nowe osiedla, ale brakuje dróg i ich nazewnictwa. Nigdy nie wiadomo, gdzie ma dojść poczta – zauważył mieszkaniec Barcic, którego spotkaliśmy na rynku w Starym Sączu. Inne osoby mówiły o potrzebie budowy kolejnych siłowni pod chmurką, placów zabaw, a nawet basenów termalnych przy starosądeckich stawach.
Do dziś mieszkańcy miasta i gminy mogli zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy swoje projekty, które powinny dotyczyć głównie śródmieścia, okolic dworca PKP, centrum Gołkowic Dolnych i centralnej części Barcic Dolnych i Górnych. Zgłosiło się kilkanaście osób i podmiotów. Są to projekty miękkie ale też inwestycyjne.
Stary Sącz przekaże Gminny Program Rewitalizacji do Urzędu Marszałkowskiego i jeśli dostanie pozytywną opinię, trafi do wojewódzkiego wykazu. To będzie podstawą do starań o dofinansowanie projektów.

Posłuchaj relacji:
Krzysztof Niedzielan