Dębica: Niefortunne przejęcie szkoły w Jodłowej?

 

Przejęcie szkoły ponadgimnazjalnej w Jodłowej przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie miało odciążyć budżet powiatu, a jest wręcz przeciwnie – denerwują się radni powiatowi. Zwracają uwagę, że gdy samorząd prowadził szkołę dopłacał do niej około 400 tys. złotych. Teraz jest to już blisko 600 tys. złotych. Zobowiązali, więc starostę dębickiego do rozmów z wójtem Jodłowej, aby to on wziął ciężar prowadzenia szkoły, skoro budynek szkoły dostał za darmo od powiatu.

Temat szkoły w Jodłowej powraca jak bumerang. W ubiegłym roku rada zgodziła się, aby prowadziła ją Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie. – Finansowanie tej szkoły leży po stronie powiatu, mimo iż w początkowej fazie rozmów deklarowała to gmina Jodłowa – zauważa radny Piotr Chęciek. – Z protokołów wszystkich posiedzeń zarządu powiatu jasno wynika, że prowadzącą szkołę miała być gmina Jodłowa. Powracamy więc do tego, co od początku było uzgodnione – dodaje.

Andrzej Reguła przyznaje, że to nie był dobry ‚interes’ dla powiatu i będzie rozmawiał z wójtem Jodłowej o przejęciu szkoły. – Dobrze by było gdyby przejął prowadzenie. Przekażemy mu subwencje oświatową. Robert Mucha nie chce jednak o tym słyszeć. – Nie widzę takiej możliwości – mówi. Zresztą został podpisany akt notarialny. Były porozumienia wstępne.

Wygląda więc na to, że temat szkoły w Jodłowej jeszcze nie raz trafi na obrady sesji rady powiatu dębickiego.

Posłuchaj:

Anna Zboch