Tarnów: Ruszyły zapisy w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych

 

Dzieci z problemami nie brakuje. Rośnie liczba uczniów, którzy wymagają wsparcia, zwłaszcza z deficytami intelektualnymi – wynika z danych specjalistycznych placówek w Tarnowie.

Na ten temat rozmawiano podczas zakończonych właśnie dni otwartych w Zespole Niepublicznych Szkół Specjalnych. W placówce trwa nabór uczniów. – Rodzice mogą zapisywać swoje dzieci do szkoły podstawowej, szkoły, która przysposabia do pracy oraz do szkoły branżowej – mówi dyrektor Kazimierz Ziemski. – O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane prze publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną – dodaje dyrektor.

Placówka od 2007 roku funkcjonuje jako niepubliczna. Prowadzone w niej zajęcia są bezpłatne.

Posłuchaj Kazimierza Ziemskiego: