Diecezja: Na religii o Synodzie

 

Będą specjalne lekcje religii o Synodzie. Konspekty przygotuje Zespół Katechetyczny Komisji Przygotowawczej. Lekcje na ten temat odbędą się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie diecezji tarnowskiej w nowym roku szkolnym.

To jedna z decyzji, podjęta podczas pierwszego spotkania Zespołu Katechetycznego.  – Jeden temat katechezy będzie o tym, czym jest Synod w Kościele, z takim ukierunkowaniem na troskę o Kościół. Natomiast drugi temat będzie dotyczył tego, po co taki Synod w diecezji tarnowskiej – mówi przewodniczący Zespołu Katechetycznego ks. Bogusław Połeć.

Podczas obrad rozmawiano m.in. o roli rodziców jako pierwszych katechetów, a także o katechezie parafialnej, dorosłych, przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i pierwszych piątkach miesiąca.

Katecheci ponownie są zachęceni, aby zbierali propozycje, uwagi i wskazówki dotyczące katechizacji i przesyłali je do Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Zespół Katechetyczny Komisji Przygotowawczej tworzy dziewięć osób. W tym gronie są kapłani, wizytatorzy religii, siostra zakonna i dwie świeckie katechetki.

Posłuchaj ks. Zbigniewa Połecia:

Ewa Biedroń