Region sądecki: Zabytki masowo do liftingu

Województwo małopolskie rozdało pieniądze na odnowę budynków objętych specjalną ochroną. Gdzie pojawią się zmiany?

Dotacje trafią głównie na odnowę cerkwi, synagog, kapliczek czy kościołów. W niektórych obiektach przewidziano gruntowne remonty, a w innych tylko prace konserwatorskie czy restauratorskie. Dla przykładu, w limanowskiej bazylice za 50 tysięcy złotych odnowiona zostanie dekoracja sklepienia w nawie głównej. Za taką samą kwotę w kościele pw. Antoniego Opata w Męcinie kontynuowane będą prace przy konserwacji polichromii w prezbiterium i na stropie. Około 40 tysięcy trafiło do Szczawnicy, Tylmanowej i Rabki Zdroju.

Do sadeckich miejscowości trafiło w sumie blisko 500 tysięcy złotych. Z puli ponad 2,5 mln złotych odnowione zostaną obiekty w całej Małopolsce. Duża cześć projektów, bo aż 17 dotyczy rejonu Gorlic.

Szczegółową listę można znaleźć tutaj.

Maria Mółka