Region sądecki: Po nauce pewna praca

 
Uczniowie dostaną gwarancję zatrudnienia już na początku nauki w szkole zawodowej. Starostwo powiatowe nawiązało współpracę z dwiema firmami, które będą patronować klasom szkolącym w konkretnych fachach. Na dobry początek są to dwa kierunki – technik ogrodnik i kierowca-mechanik.

Dzięki przychylności przedsiębiorców będziemy mogli profesjonalnie przygotować młodzież do wykonywania konkretnych prac. Dużo daje też nowa klasyfikacja zawodów, która przyniosła nowe specjalizacje, które po reformie będą wprowadzane do szkół – wyjaśnia Marek Pławiak, starosta nowosądecki.

Uczniowie Zespołu Szkół w Starym Sączu będą kształcić się na techników ogrodników. – Umożliwimy im praktyki i szkolenia, bo chcemy dzielić się wiedzą. Będziemy też partycypować w kosztach i zagwarantujemy zatrudnienie – zapewnia Mirosław Kogutowicz, dyrektor operacyjny firmy PARK M.

Wiemy już, że Zespół Szkół w Marcinkowicach będzie odpowiedzialny za szlifowanie przyszłych kierowców-mechaników. W tym przypadku patronem klas będzie firma BATIM, która również gwarantuje pracę młodym ludziom. – Od kilku lat jest problem związany z prawidłowym kształceniem w tym zawodzie, więc zaproponowaliśmy bliższą współpracę. Uczniowie nie tylko będą mieli praktyki, ale też zdobędą prawo jazdy kategorii C, a nie jak to było dotychczas kategorii B. To pozwoli ograniczyć koszty, bo to wraz z kursem kwalifikacji zawodowej to kwota rzędu 5 tysięcy złotych – mówi Marek Gunia, dyrektor transportu w firmie BATIM.

Klasy patronackie ruszą już od nowego roku szkolnego. Powiat nowosądecki jest otwarty na współprace z kolejnymi firmami z regionu.

Posłuchaj Marka Pławiaka:

Posłuchaj Marka Gunii:

Posłuchaj Mirosława Kogutowicza:

Krzysztof Niedzielan