Wielkanoc to święta pełne symboli życia

Podczas Świąt Wielkanocnych towarzyszą nam symbole życia. Najważniejszym z nich jest sam fakt zmartwychwstania Chrystusa.

Radość wielkanocnego poranka poprzedza jednak śmierć i męka Syna Bożego. – Jest to pewien paradoks, że zbawienie dokonało się w takich okolicznościach – przyznaje o. Robert Więcek, jezuita. – Niech ten paradoks stanie się naszym udziałem. Chrześcijanin nie boi się paradoksów, tego czego nie rozumie, tego, co nie do końca umie ująć. Chrześcijanin wie, że wierzy w Boga, który jest Bogiem rzeczy niemożliwych, który z ciemności wyprowadza światło, ze śmierci wyprowadza życie – tłumaczył o. Robert Więcek.

Symbole życia można też z łatwością odnaleźć w zwyczajach ludowych, czy nawet na wielkanocnym stole – pod postacią jajek. Świąteczny czas przypada także na wiosnę, porę roku związaną z odradzaniem się przyrody.

Krystyna Pasek

 

Posłuchaj o. Roberta Więcka: