Wielkanocne życzenia biskupa Andrzeja Jeża

Bądźmy ludźmi nadziei  – apeluje biskup tarnowski Andrzej Jeż i dodaje, że dziś potrzeba większej wiary w Chrystusa zmartwychwstałego. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele.

Zdaniem biskupa niepokojące jest to, że na co dzień nie potrafimy się cieszyć życiem i nie widzimy perspektywy.

– W  tym świecie potrzebujemy głębszej wiary w tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa, który daje nam wolność. Kiedy będziemy mieć taką perspektywę to wzmocni nas duchowo – dodaje.

W życiu codziennym warto czytać Ewangelię od końca, czyli idąc od tajemnicy zmartwychwstania do narodzenia – dodaje bp Jeż.

Jeśli tak widzimy nasze życie w tajemnicy zmartwychwstałego  Chrystusa, którego odczuwamy na modlitwie, sakramentach, Słowie Bożym, w drugim człowieku, to wówczas stajemy się ludźmi Zmartwychwstałego. To jest już inne życie i inne doświadczenie codzienności – podkreśla biskup.

Biskup Tarnowski złożył także życzenia świąteczne wszystkim diecezjanom.

Ewa Biedroń

Posłuchaj biskupa Andrzeja Jeża: