Bochnia: Radni przyjęli program rewitalizacji

 

Bochnia będzie się zmieniać i przyjęła plan rewitalizacji. Dokument ma być podstawą do wystąpienia o dofinansowanie planowanych robót. Ich łączny koszt przekracza 100 mln zł.

Program rewitalizacji, nad którym pracowano przez ponad rok, obejmuje obszar płyty rynku, dziedzińca miejskiego (woonerf), remont kamienic, drogi miejskie i drogę wojewódzką, Plac Pułaskiego, Plac Okulickiego, wreszcie odbudowę wieżyczki nadszybia Regis, rozebraną pół wieku temu.

Program rewitalizacji obejmuje zarówno inwestycje miasta, jak i innych podmiotów (parafii, samorządu powiatowego, szkół) i sięga 118 mln zł. Realizacja wszystkich zamierzeń może potrwać nawet kilkadziesiąt lat.
Dokument przyjęto głosami 19 radnych.

Posłuchaj relacji:

Paweł Michalczyk