Diecezja: Będą dyskusje synodalne w parafiach

Przedstawiciele Komisji Przygotowawczej V Synodu Diecezji Tarnowskiej spotkają się z kapłanami z całej diecezji. Mówiono o tym podczas kolejnych obrad Komisji w tarnowskiej kurii.

Po wakacjach spotkania zaplanowano  w dekanatach zapowiada ks. Piotr Cebula, sekretarz Komisji. – Każdy członek Komisji Przygotowawczej pojedzie do jednego dekanatu naszej diecezji i tam spotka się z kapłanami. Będzie dyskusja o przygotowaniach, wysłuchamy opinii i propozycji tematów. Liczymy, że kapłani przekażą nam swoje sugestie, uwagi i propozycje – dodaje.

Spotkania w dekanatach odbędą się 13, 21 i 28 września.

Podczas obrad Komisji Przygotowawczej dyskutowano także na temat hymnu Synodu. –  Do sekretariatu Synodu wpłynęły trzy teksty hymnu, które mają cztery melodie –  mówi rzecznik ks. Andrzej Dudek.

Członkowie Komisji Przygotowawczej wysłuchali także wykładu o pierwszych trzech synodach diecezji tarnowskiej, a wygłosił go ks. Jacek Soprych, wykładowca historii Kościoła Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie.

 – Specyfiką pierwszych trzech synodów było to, że nie brali w nich udziału ludzie świeccy. Wynikało to z prawodawstwa. Teraz oczywiście jest ta możliwość. Z poprzednich synodów można się nauczyć m.in. systematyki w pracy, bo byli zaangażowani kapłani w parafiach i dekanatach – przypomina historyk.

Członkowie Komisji dostali też książkę „Synod w przededniu wojny. II Synod Diecezji Tarnowskiej – historia i rekonstrukcja statutów”. Jej autorem jest ks. Robert Kantor, kanclerz tarnowskiej kurii, członek Komisji Przygotowawczej.

Ewa Biedroń

Posłuchaj ks. Piotra Cebuli:

Posłuchaj ks. Andrzeja Dudka:

Posłuchaj ks. Jacka Soprycha: