Tarnów: Prezydent nie odpowiada radnemu, głos zabiera Marszałek Małopolski [WIDEO]

 

Prezydent nie odpowiada radnemu, głos zabiera Marszałek Małopolski. Mowa o Tarnowskich Gniazdach Innowacyjnych Specjalizacji. W sprawie tego projektu Romana Ciepieli interpelował do władz wojewódzkich radny sejmiku i szef gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina, Grzegorz Kądzielawski.

Zapytał on prezydenta o postęp prac w zakresie budowy nowego obiektu na terenie dawnej Kapłanówki, gdzie miała się znajdować siedziba tej instytucji. W programie Słowo za słowo przekonywał, że odpowiedzi nie otrzymał. Kądzielawski cytuje natomiast pismo od marszałka, które jest odpowiedzią na pytanie czy miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w tej sprawie.

Fragment odpowiedzi na moją interpelację w sprawie gniazd, którą kierowałem do pana marszałka: „Dotychczas Miasto Tarnów nie ubiegało się o dofinansowanie fazy inwestycyjnej dla kompleksowego projektu Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Niniejsza inwestycja na obecną chwilę nie jest również wpisana do wykazu projektów – mówił Grzegorz Kądzielawski w rozmowie z Dorotą Kunc.

Dodajmy, że zdaniem radnego, miasto otrzymało na opracowanie dokumentacji Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji milion sześćset tysięcy złotych, a nawet zatrudniło pełnomocnika odpowiedzialnego za nadzór nad tym projektem. Grzegorz Kądzielawski uważa, że efekt tak dużych pieniędzy powinien być w Tarnowie widoczny. Jego zdaniem projekt nie jest realizowany.

Posłuchaj Grzegorza Kądzielawskiego:

Komentarz RDN:

Na stronie internetowej miasta opublikowano jednostronne stanowisko dotyczące rzekomo nierzetelnego przekazu w RDN Małopolska dotyczącego Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji. Nie dopuszczono nas jednak do głosu, nie opublikowano naszego sprostowania, nie mogliśmy więc przedstawić swoich racji i obalić tez rzeczniczki prasowej Danieli Motak, z którymi się nie zgadzamy.

Zarzucono nam m.in., że o Tarnowskich Gniazdach Innowacyjnych Specjalizacji poinformowaliśmy nierzetelnie. Poniżej, w najważniejszych fragmentach, prezentujemy nasze odpowiedzi na zarzuty, pod którymi podpisała się rzeczniczka Urzędu Daniela Motak. Pogrubione treści to nasze odpowiedzi, poszczególne punkty – to zarzuty UMT.

 

1. Po pierwsze – właściwa nazwa projektu brzmi: Tarnowskie Gniazda Innowacyjnych Specjalizacji.

Komentarz: Pełna nazwa została w tekście przytoczona dwukrotnie, wielokrotnie zaś sam prezydent w swoich wypowiedziach stosował dość powszechny, jak się okazuje, skrót (Tarnowskie Gniazda Innowacji).

 

2. Po drugie – TGIS nie są „kluczowym projektem prezydenta Romana Ciepieli”, to idea, pochodząca z kadencji pana Ryszarda Ścigały… … Oczywiście, hołdując zasadzie ciągłości, prezydent Roman Ciepiela podjął ten temat, kontynuuje go i realizuje.

Komentarz: Mamy chyba do czynienia z poważną nieścisłością lub wymysłem rzeczniczki prezydenta dla potrzeb skomentowania tej informacji. Prezydent Ciepiela, o czym rzeczniczka może nie wiedzieć, bo pracuje stosunkowo od niedawna, niemal zaraz po objęciu urzędu, pytany przez dziennikarzy o projekt Ryszarda Ścigały Centrum Administracyjnego, szybko się od niego odciął. Uznał, że budowa biurowca administracyjnego nie jest pierwszą potrzebą miasta i on tej idei kontynuować nie będzie. Tym bardziej zatem dziwią powyżej przytoczone słowa. Prezydent Ciepiela projektem TGIS chciał wręcz pokazać, że nie potrzeby urzędników, a mieszkańców są dla niego ważne, zaprezentował zarówno w kampanii jak i na początku kadencji pewną nowatorską myśl dla Tarnowa. Czyżby zatem dysonans w przekazie? Jako dowód link http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3730742,tarnow-wycofuje-sie-z-budowy-nowego-magistratu-za-100-mln-zl,id,t.html

 

3. Nie jest więc prawdą, że „projekt przepadł”. Wręcz przeciwnie – kilka jego części składowych powstaje, zaś pytanie „gdzie jest milion sześćset tysięcy?”jest bezzasadne.

Komentarz: Cieszy aktywność Urzędu w tym zakresie, o czym poinformowaliśmy – wypowiedź rzeczniczki została tego dnia w całości przytoczona w popołudniowym programie Puls Regionu. W przytoczonej informacji zestawiono dwa stanowiska, dwie różne opinie bez oceny dziennikarza, co jest specyfiką konstruowania informacji prasowych… …Stawianie pytań jest rolą dziennikarza, zwłaszcza, gdy kogoś cytuje. Proszę też spojrzeć na https://www.facebook.com/GKadzielawski/?fref=ts

 

zobacz też: