RDN: Biskup Tarnowski w Pulsie Regionu o pracy misjonarzy i Kościele w Czadzie

 

Wspólnie stworzyliśmy kościół w Ndżamenie dedykowany Bożemu Miłosierdziu  – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż, podsumowując w radiu RDN swoją wizytę w Czadzie.

W Pulsie Regionu biskup podziękował diecezjanom, że dzięki nim powstała świątynia w stolicy Czadu, gdzie pracują tarnowscy kapłani. –  To jest jedyny kościół. Wokoło są meczety, buduje się je na potęgę. Chrześcijanie wreszcie mają punkt oparcia. Kiedy w nocy lecieliśmy samolotem, widziałem ten kościół i oświetlony krzyż na tle całej stolicy  – mówi.

Kościół w Czadzie jest młody, to zaledwie 50 lat ewangelizacji. Nie ma jeszcze rozbudowanych struktur, brakuje świątyń i kapłanów. – Większość mieszkańców Czadu to muzułmanie. Dialog toczy się pokojowo, jest dobre współdziałanie tych wspólnot. Trzeba jednak pamiętać, że tam, gdzie nie pojawi się chrześcijaństwo, będzie mocno wchodził islam i sekty – dodaje.

Biskup Jeż, gość Pulsu Regionu, podkreślił, że docenia pracę kapłanów diecezji tarnowskiej, którzy głoszą Ewangelię w trudnych warunkach. Pracuje tam trzech naszych misjonarzy: ks. Stanisław Worwa, ks. Paweł Tabiś i ks. Piotr Skraba.

Posłuchaj bpa Andrzeja Jeża:

zobacz też:

 

Ewa Biedroń