Tarnów: Kuratorium zaleca ponowny konkurs na dyrektora szkoły w Mościcach

 

Kuratorium zaleca ponowny konkurs na dyrektora szkoły w Mościcach. Mowa o Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1. Decyzja ta należy wyłącznie do prezydenta. Jak powiedział reporterce RDN Małopolska Artur Puciłowski, dyrektor tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskie Kuratorium rekomenduje tryb konkursowy jako najwłaściwszą formę powierzenia stanowiska dyrektora.

Na ten moment termin jest jeszcze długi, więc przeprowadzenie konkursu wchodzi w rachubę. Rada pedagogiczna i środowisko nie wypowiedziały się pozytywnie o proponowanym kandydacie, więc należałoby się zastanowić i pochylić nad sprawą, czy inne rozwiązanie nie jest właściwsze – mówi Artur Puciłowski.

Prezydent może też powierzyć pełnienie obowiązków wicedyrektorowi lub innemu nauczycielowi na 10 miesięcy, ale w tym przypadku musiałby włączyć się w to wojewoda. – To rozwiązanie niesie pewne zagrożenie, bo implikuje to ocenę wojewody w zakresie przestrzegania prawa przez samorząd, czy nie byłoby to nadużycie – dodaje dyrektor tarnowskiej delegatury kuratorium.

Tymczasem rodzice nie akceptują kandydatki zgłoszonej przez prezydenta i nie ustępują. Byli również w kuratorium, by przedstawić swoje stanowisko i dowiedzieć się o dalszych możliwościach rozwiązania problemu.

Jak informuje Urząd Miasta, najwcześniej jakichkolwiek decyzji w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościcach można się spodziewać w czerwcu. W tym czasie szkoła podstawowa nr 17 ma przedstawić pokontrolny program naprawczy. Będą też kolejne konsultacje prezydenta z rodzicami i nauczycielami.

Przypomnijmy, konkurs na dyrektora ZSO nr 1 był w marcu. Nie został rozstrzygnięty, bo nie wyłoniono kandydata. Jedyny, który się zgłosił, Marek Smoła, nie dostał wymaganej liczby głosów. Prezydent przedstawił swoją kandydatkę, a kurator zaopiniował ją pozytywnie. Jest nią Barbara Kuklewicz. Wciąż jednak nie dostała nominacji i nie ma żadnej ostatecznej decyzji. Jak dodają urzędnicy, niczego więc nie można przesądzać.

Posłuchaj Artura Puciłowskiego:

 

Jadwiga Kozioł