Pleśna: Problemy z osuwiskiem w Woźnicznej

Dofinansowanie na zabezpieczenie osuwiska w Woźnicznej koło Pleśnej i stabilizację drogi zostanie przyznane tylko wtedy, gdy wojewoda będzie miał pewność, że to działanie skuteczne. – Może się bowiem okazać, że ziemia w tym miejscu będzie się wciąż osuwać – mówi w rozmowie z RDN wicewojewoda Józef Gawron.

Ponieważ z przyrodą czasami nie da się wygrać. Czasami lepiej zrobić rozwiązanie zastępcze, przenosząc na przykład drogę, niż stabilizować tam, gdzie ziemia zaczyna płynąć. Raz uruchomione ruchy osuwiskowe nieraz są nie do zatrzymania – dodaje Józef Gawron.

Póki co w sprawie osuwiska w Woźnicznej powstaje dokumentacja geologiczna. To ona ma dać podstawę do ubiegania się o ewentualną dotację z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powstaje też kosztorys, jednak już wstępnie wiadomo, że stabilizacja drogi pochłonie co najmniej kilka milionów złotych. Każda nawałnica pogarsza sytuację.

Posłuchaj Józefa Gawrona:

 

Dorota Kunc