Diecezja tarnowska ma nowych diakonów

28 alumnów piątego roku przyjęło święcenia diakonatu. Uroczystości odbyły się w Dąbrowie Tarnowskiej i Chomranicach.

Diakoni przyjmują na siebie poważne zobowiązania do zachowania celibatu, posłuszeństwa biskupowi i do odmawiania brewiarza.

Od tego momentu już nie należę do siebie – mówi diakon Łukasz Mikoś.  – Całkowicie należę do Pana Boga i do Kościoła. To wyraża się chociażby w przyrzeczeniu posłuszeństwa biskupowi diecezjalnemu. Od tego momentu kieruję się wolą Kościoła, a nie tym co ja chcę i jaki mam plan na życie. Oddaje się całkowicie do dyspozycji – dodaje.

Na ten dzień czekaliśmy od dawna – powiedział  diakon Mateusz Kic.  – W seminarium przygotowywałem się pięć lat do tego wydarzenia. Radością będzie głoszenie Słowa Bożego na ambonie, którym się żyje, a teraz będzie można się nim podzielić i innych ubogacić – mówi.

diakon2

Nowością będzie dla diakonów głoszenie kazań. – Tej sztuki uczyliśmy się od dłuższego czasu – dodaje diakon Arkadiusz Pisarczyk.  – Było przygotowanie teoretyczne i ćwiczenia. Kazanie powinno być jednowątkowe, żeby była jedna jasna myśl, która zostanie ludziom  po tym kazaniu. Musi być ono dynamicznie powiedziane, a nie  przeczytane z kartki – podkreśla.

Święceń diakonatu w Dąbrowie Tarnowskiej udzielił bp Leszek Leszkiewicz, a w Chomranicach bp Stanisław Salaterski.

Uroczystość poprzedziły rekolekcje w Gosławicach, które prowadził ks. Tomasz Rąpała, ojciec duchowny WSD.

Diakoni będą mogli m.in. czytać Ewangelię, głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, błogosławić  sakrament małżeństwa, udzielać Komunii św., nosić wiatyk do chorych i przewodniczyć obrzędowi pogrzebu. Diakoni za rok zostaną wyświęceni na kapłanów.

diakon3

Foto Beata Malec – Suwara/Gość Tarnowski

Zobacz więcej zdjęć (Dąbrowa Tarnowska)

Zobacz zdjęcia (Chomranice)

Posłuchaj  diakona Łukasza Mikosia:

Posłuchaj diakona Mateusza Kica:

Posłuchaj diakona Arkadiusza Pisarczyka:

Ewa Biedroń