Diecezja: Coraz więcej spotkań, dyskusji i planów ws. Synodu

 

V Synod Diecezji Tarnowskiej wkracza w kolejną fazę. Coraz więcej spotkań, dyskusji  i planów. Podczas kolejnych obrad w Kurii Diecezjalnej rozmawiano m.in. o wizytach członków Komisji Przygotowawczej w dekanatach.

We wrześniu spotkanie miałoby charakter ogólnodiecezjalny. Wszyscy kapłani zapoznaliby się z pracami Komisji Przygotowawczej. Będzie przedstawiony już regulamin. Tworzenie się powoli  struktur na poziomie parafii, dekanatów – mówi przewodniczący Komisji bp Leszek Leszkiewicz.

Podczas obrad Komisji Przygotowawczej zdecydowano, że pod koniec czerwca zostaną wstępnie zebrane propozycje tematów do przyszłej dyskusji synodalnej. W tym celu każdy Zespół przedstawi wypracowane zagadnienia, które w danym obszarze są uznawane za istotne dla życia Kościoła diecezjalnego.

„Synodowanie” w ramach pracy Zespołu Duszpasterskiego Komisji Przygotowawczej organizuje ks. Józef Wałaszek, proboszcz parafii Podegrodzie. – To na razie nieformalne grupy synodalne, ale dyskusje o socjologii życia społecznego są bardzo ważne – mówi ks. Wałaszek. – Temat gorący, ale fundamentalny – parafia, położenie, względy imigracyjne, ideologiczne – one są puntem wyjścia. One będą dla biskupa pomocą w pracy na przyszłość. Zmiany społeczne są tak duże, ze trzeba będzie podjąć pewne decyzje w przyszłości, a to się może udać tylko przez Synod – dodaje.

W diecezji pojawiają się także nowe inicjatywy modlitwy za Synod. „Wynajmij M3 Świętym! – czyli domowe korepetycje z Miłości”- to pomysł Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, małżeństw z Domowego Kościoła i Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Józefa. Pierwsze rodziny gościły już w swoich domach relikwie świętych małżonków Ludwika i Zelii Martin. – Kolejni chętni mogą się zgłaszać – mówi ks. Artur Ważny dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. – To ciekawe przeżycie – rozmowy, modlitwa, poznawanie życiorysów, próba wprowadzenia elementów ich życia do swojego – dodaje.

Relikwie wraz z wizerunkami świętych przebywają u jednej rodziny kilka dni. Podczas przekazania ich kolejnej parze będzie okazja, by porozmawiać o problemach wartych przedyskutowania podczas synodu. Tematy można zapisać w zeszycie, który towarzyszy relikwiom.

Coraz więcej osób modli się za synod. Specjalne listy i e-maile wysłał Zespół do spraw animacji modlitwy za Synod do różnych ruchów, wspólnot i instytucji. – W tym gronie są m.in. chorzy, niepełnosprawni, a także Związek Podhalan, Zakon Rycerzy Kolumba, Romowie i więźniowie – wylicza ks. Wojciech Karpiel, który przewodniczy temu zespołowi.

Podczas obrad Komisji Przygotowawczej ustalono, że jeszcze przed wakacjami w każdej parafii będzie celebrowana jedna „niedziela synodalna” z homilią na temat synodu i intensywną modlitwą o dobre jego przygotowanie.

Trwają także prace przygotowawcze nad materiałami informacyjnymi, czyli plakatem, folderem, krótkim spotem, Vademecum V SDT, obrazkami z modlitwą, konspektami katechez, czytankami październikowymi dotyczącymi ważnych zagadnień duszpasterskich.

Posłuchaj bpa Leszka Leszkiewicza:

Posłuchaj ks. Józefa Wałaszka:

Posłuchaj ks. Artura Ważnego:

 

Ewa Biedroń

Fot.: ks. Marcin Baran