Nowy Sącz\Kamionka Wielka: Kiedy wreszcie remont drogi powiatowej?

 

Droga między Nowym Sączem a Florynką miała być prawie w całości remontowana. Jednak zamiast 22 zapowiadanych kilometrów nowej nawierzchni, powiat i gmina zorganizowały prace na niewielkim odcinku. Marek Pławiak, starosta nowosądecki, tłumaczy, że to przez brak porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie, który miał dać kilkanaście milionów złotych na tę inwestycję.

Warunki postawione przez Urząd Marszałkowski były takie, że przy tej remontowanej drodze miała powstać strefa aktywności gospodarczej. Wójt Kamionki Wielkiej był gotowy taką utworzyć, ale w dwóch częściach. Na to nie zgodzili się urzędnicy z Krakowa i pieniądze przepadły – mówi Marek Pławiak.

Starosta Nowosądecki zapowiada, że remonty całej trasy między Nowym Sączem a Florynką w gminie Kamionka Wielka będą przeprowadzane fragmentarycznie. Termin tych prac będzie zależał od tego, co wójt gminy ustali z firmami budowlanymi. Będziemy tę sytuację monitorować na bieżąco. Przypomnijmy tylko, że ta trasa jest w złym stanie, a dodatkowo stała się objazdem po zamknięciu drogi w Kąclowej.

Posłuchaj Marka Pławiaka:

 

Jakub Węgrzyn