Tarnów: Nie milkną sprzeciwy w sprawie dekomunizacji

 

Największy protest dotyczy ul. Buczka, bo mieszkańcy nie zgadzają się na żadne zmiany. Według ustawy dekomunizacyjnej ulica jednak musi zmienić nazwę. Marian Buczek w latach międzywojennych był działaczem komunistycznym i decyzją IPN jego nazwisko nie może funkcjonować w przestrzeni publicznej.

Mieszkańcy mówią zdecydowane nie wszelkim zmianom – mówi Danuta Kleszcz, przewodnicząca Rady Osiedla Chyszów. – Wiąże się to ze zmianą adresów  w bankach czy innych instytucjach. Nie interesuje mieszkańców, czy patronem tej ulicy był komunista, czy np. bucząca syrena na Zakładach Mechanicznych – dodaje.

Pojawił się pomysł zmiany nazwy ulicy na Kresową, ale nie zyskał poparcia. Radni Osiedla Chyszów w miejsce Buczka komunisty zaproponowali nawet Buczka biskupa, ale i ta koncepcja się nie powiodła.

Podczas gdy sprzeciwy mieszkańców w sprawie dekomunizacji ulicy Buczka nie milkną, pytamy radnych, bo to oni w demokratycznym glosowaniu zdecydują ostatecznie, jak ulica będzie się nazywać, na ile wezmą pod uwagę głos mieszkańców? – Nie ulega wątpliwości, że zmiana nazwy być musi, bo patron tej ulicy jest wymieniony na wykazie IPN i obligatoryjnie musimy go zmienić, nie ma alternatywy. Jeśli Rada nie podejmie decyzji, zrobi to wojewoda, więc trochę dziwne by to było. Podejrzewam, że byłby to jedyny przypadek w Polsce – mówi Kazimierz Koprowski, przewodniczący Rady Miejskiej.

Co z pozostałymi zmianami, których nie chcą mieszkańcy? Bo ingerencji w funkcjonujące nazwy nie chcą też m.in. mieszkańcy Os. XXV-lecia PRL. – Wszystkie opinie trafiają do Rady Miejskiej – mówi Kazimierz Koprowski, przewodniczący Komisji ds. Nazewnictwa. – Zawsze trzeba zapoznać się z treścią tej opinii, czy jest na zasadzie – nie bo nie, czy ma jakieś rzetelne uzasadnienie. W mojej ocenie Komisja Nazewnictwa naprawdę długo debatowała, aby podjąć decyzję w zakresie zaproponowania nowych nazw. Są one konsultowane, każdy ma prawo wypowiedzieć się i na te opinie czekamy – dodaje.

Do zmiany w Tarnowie wytypowano na dzień dzisiejszy 8 ulic i jedno osiedle, które sugerują jakiś związek z reżimem komunistycznym. Tarnowscy radni muszą do września uporać się ze zmianą nazw. Planują to zrobić jeszcze przed wakacjami.

Lista nazw ulic do zmiany:
A.Waszkiewicza na majora W. Raginisa
F.Zubrzyckiego na S. Skalskiego
B. Kowalskiego na K.K. Baczyńskiego
S. Ziaji na J. Małeckiego
M. Buczka na Kresową
L.Szenwalda na św. Faustyny
W. Rzymowskiego na K. Wierzyńskiego
W. Hibnera na gen. Tokarzewskiego
Os. XX-lecia na Os.Niepodległości

Posłuchaj Danuty Kleszcz:

Posłuchaj Kazimierza Koprowskiego:

 

Jadwiga Kozioł