Zakopane: Duchowni z diecezji tarnowskiej w gremiach Episkopatu

 

W wyniku głosowania w drugim dniu obrad 376. Zebrania Plenarnego KEP w Zakopanem, bp Wiesław Lechowicz został wybrany członkiem Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. Ponadto ks. dr hab. Michał Drożdż, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest w gronie Konsultorów Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. Natomiast pochodzący z diecezji tarnowskiej bp Jan Piotrowski z Kielc został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji.

 

Wyniki wyborów 376. Zebrania Plenarnego KEP, Zakopane-Księżówka,  6-7 czerwca 2017 r.:

Dyrektor Caritas Polska – ks. Marcin Iżycki

Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Abp Wacław DEPO – wybór na 2. pięcioletnią kadencję

Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji

Bp Jan PIOTROWSKI – wybór na 1. pięcioletnią kadencję

Delegat KEP ds. Powołań

Bp Marek SOLARCZYK – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Konsultorzy Rady ds. Środków Społecznego Przekazu

Ks. prof. dr hab. Michał DROŻDŻ (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Ks. dr Mirosław CHMIELEWSKI CSsR (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Prof. dr hab. Monika PRZYBYSZ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Członek Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek

 Bp Wiesław LECHOWICZ

Zatwierdzenie nowego składu Rady Naukowej KEP

Członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy

Ks. dr Tomasz NOWACZEK MIC

Duszpasterz Krajowy Środowisk Twórczych

Ks. Grzegorz MICHALCZYK (Archidiecezja Warszawska) – powołanie na 2. pięcioletnią kadencję

Asystent Generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Ks. dr Andrzej LUBOWICKI (Diecezja Drohiczyńska) – mianowanie na 1. pięcioletnią kadencję

Koordynator Posługi Księży Egzorcystów w Polsce

Janusz CZENCZEK (Diecezja Gliwicka) – powołanie na 1. pięcioletnia kadencję

Źródło: BPKEP