Rytro: Jest wreszcie szansa na centrum kultury

 

Rytro jest jedyną gminą na Sądecczyźnie, która nie posiada budynku centrum kultury, co często wytykają sami mieszkańcy. Samorząd w ramach projektu rewitalizacji stara się o dofinansowanie na budowę GOK-u i biblioteki.

Nowe obiekty za kwotę 6 mln zł miałyby stanąć przy drodze powiatowej tuż obok urzędu. – Będzie to dom kultury i biblioteka z pełnym wyposażeniem wraz z zagospodarowanym placem przed budynkami – zaznacza wójt Władysław Wnętrzak.

W razie pozytywnej oceny projektu przez Urząd Marszałkowski, gminę w przyszłości czeka także budowa nowego urzędu. Wójt od wielu lat rozważa budowę kompleksu budynków, tzw. Centrum Gminy. Koszt inwestycji przerasta jednak możliwości małego samorządu. Cztery lata temu inwestycję wyceniono na 20 mln zł i miała powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Posłuchaj Władysława Wnętrzaka:

 

 

Janusz Bobrek