Diecezja: Opinie młodych o Kościele jednym z tematów Synodu

 

Młodzi będą pytać młodych o to, jak postrzegają Kościół i jakie mają oczekiwania. Odpowiedzi staną się później tematem dyskusji podczas V Synodu Diecezji Tarnowskiej.

Synodalne rozmowy m.in. o tym, jak dotrzeć do młodych i zachęcić ich do zaangażowania się w duszpasterstwo rozpoczęto podczas spotkania Zespołu ds. Młodzieży Komisji Przygotowawczej. Do Tarnowa przyjechało ponad 30 osób z całej diecezji.

Ks. Paweł Górski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży mówi, że ważne są pytania m.in. o stan duszpasterstwa młodzieży. – Chcemy pomyśleć nad tym, w jaki sposób dotrzeć do młodych, którzy są poza naszym oddziaływaniem duszpasterskim, a takich ludzi jest więcej w naszej diecezji. Trzeba szukać dróg dotarcia do tych młodych, którzy tworzą Kościół, ale nie odpowiadają na nasze zaproszenia i propozycje – dodaje.

Do młodych warto docierać przez młodych – mówi Marcin Marzec, wiceprezes Stowarzyszenia Akademickiego Tratwa w Tarnowie. – Jeśli kilka osób pójdzie do duszpasterstwa, czy zaangażuje się w działania kościelne, to pociągnie za sobą rówieśników. Wtedy oni też przychodzą. To jest najlepsza metoda zaangażowania. Obok inicjatyw modlitewnych mamy wiele propozycji sportowych, które cieszą się dużym zainteresowaniem – podkreśla.

img_3204

 

Grzegorz Opioła, prezes KSM uważa, że Kościół powinien bardziej wyjść do młodych. – W diecezji mamy wiele tysięcy młodych, którzy nie mają po drodze do Kościoła i chcielibyśmy, by Synod przełamał te bariery, że Kościół nie będzie zamknięty tylko w budynku. To już się dzieje za sprawą ŚDM. Mam nadzieję, że Synod będzie kontynuacją wychodzenia naprzeciw młodym ludziom – dodaje.

Alicja Majda, dekanalny animator z Limanowej podkreśla, że trzeba skupić się na tym, by wspomóc rodziny. – Człowiek wychowuje się w rodzinie. Trzeba młodym rodzinom przypominać o chrześcijańskich wartościach, bo dzieci, a później młodzi z tego czerpią. Synod jest też potrzebny, abyśmy zobaczyli, jak dużą wartość odgrywa w naszym życiu wspólnota parafialna – mówi.

Podczas obrad Zespołu ds. Młodzieży była dyskusja i praca w grupach. Młodzi liderzy będą teraz pytać swoich rówieśników o Kościół, wiarę i ich oczekiwania.

Posłuchaj ks. Pawła Górskiego:

Posłuchaj Marcina Marca:

Posłuchaj Grzegorza Opioły:

Posłuchaj Alicji Majdy:

 

 

Ewa Biedroń