Tarnów: Ruchy miejskie chcą połączyć siły

 

Jest pomysł połączenia tarnowskich ruchów miejskich. Z inicjatywy Stowarzyszenia Projekt Tarnów odbyło się spotkanie z doświadczonymi działaczami z Krakowa, Śląska i z Warszawy. Inicjator otwartego spotkania Ruchy Miejskie, Dawid Solak, uważa, że w Tarnowie współpraca władz miasta ze społecznikami nie układa się najlepiej.

To jest taka trochę smutna konkluzja, że im gorsza jest sytuacja, im władze sprawiają większe trudności dla organizowania się mieszkańców, tym bardziej oni chcą się angażować. U nas w Tarnowie widać, że ta organizacja poszła do przodu i stąd to spotkanie – dodaje.

Tarnowskie organizacje widzą potrzebę stworzenia wspólnego ruchu, który zamiast dzielić, łączyłby siły do stworzenia czegoś lepszego. – Ruchy miejskie są potrzebne w każdym mieście, nie ma znaczenia jakiej jest wielkości. Tutaj coś takiego powoli zaczyna się tworzyć, ale problem jest taki, że każdy działa na swoim podwórku, a powinniśmy się w jakiś sposób skonsolidować i działać razem – mówi Daniel Cholewiak, przedstawiciel inicjatywy dotyczącej odbudowy amfiteatru.

ruchy2

Za kilka dni ma się odbyć kolejne spotkanie, podczas którego planowana jest rozmowa o konkretnych, wspólnych działaniach. Posłuchaj Dawida Solaka:

Posłuchaj Daniela Cholewiaka:

 

Marta Tarnowska