Tarnów: Komisja Rewizyjna za udzieleniem absolutorium prezydentowi, choć są zastrzeżenia

 

Ma nie być powtórki sprzed roku, lecz są zastrzeżenia. Wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi Tarnowa za wykonanie budżetu przeszedł jednym głosem – radnego klubu PO. Pozostali wstrzymali się.

To dobrze dla prezydenta – komentuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej Antoni Zięba. – Jest to jeden głos co prawda, ale można powiedzieć, że Komisja Rewizyjna przyjęty wniosek o udzielenie prezydentowi absolutorium zarekomenduje Radzie Miejskiej. Dla prezydenta to lepiej. Trudno nam udowodnić coś, co by wskazywało na brak legalizmu w jego działaniach – dodaje.

Radny Zięba dodaje, że Komisja ma jednak zastrzeżenia co do gospodarności prezydenta. – Chociażby ulica Krakowska. Co prawda to są działania sprzed lat, ale wlecze się to. A co zrobił prezydent w tej sprawie? Będzie remont, ale miasto wyda duże pieniądze, a odzyska najwyżej część w sądzie – mówi Antoni Zięba.

Ostatecznie Rada Miejska w głosowaniu zdecyduje, czy prezydent będzie miał absolutorium za wykonanie budżetu za poprzedni rok. W zeszłym roku Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek o nieudzieleniu mu absolutorium. Potem to samo zrobili radni. Była też groźba ze strony radnych PiS-u o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Romana Ciepieli.

Posłuchaj Antoniego Zięby:

 

Jadwiga Kozioł