Małopolska: Każdy może wydać publiczne pieniądze

 

To już ostatnie dni, żeby złożyć projekt do budżetu obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Każdy subregion, na przykład sądecki czy tarnowski ma do dyspozycji milion trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych. Są to pieniądze, które można wydać na dowolną inicjatywę czy inwestycję, które będą służyć wszystkim mieszkańcom.

W poprzedniej edycji sądeczanie chętnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie – powiedziała na antenie RDN Nowy Sącz Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku Małopolski.

W poprzedniej edycji około 11 tysięcy mieszkańców Subregionu Sądeckiego głosowało na 8 projektów. Dzięki nim udało się zrealizować bardzo dobre tematy w działalności edukacyjnej, społecznej i kulturalnej, które przyczyniły się do rozwoju zdolności naszej młodzieży – dodała Urszula Nowogórska.

Projekty można składać do 19 czerwca. Szczegóły znajdziecie na stronie www.bo.malopolska.pl.

Posłuchaj Urszuli Nowogórskiej:

 

Jakub Węgrzyn