Mielec: Szpital wziął kredyt na 8 milionów złotych

 

Mielecki szpital zaciągnął 8 mln zł kredytu na spłatę dotychczasowych zobowiązań. Niektórzy radni powiatowi uważają, że zamiast zaciągać kredyt szpital można wesprzeć z nadwyżki podatkowej. Na to nie ma jednak zgody starosty mieleckiego, który przekonuje, że powiat już wystarczająco wspiera finansowo szpital.

Mielecki szpital zaciągnął kredyt w Siemens Finance z Warszawy. Pojawiające się informacje, że to parabank finansowo wspomógł zadłużoną lecznicę dementuje dyrektor Leszek Kwaśniewski. – To jest duża grupa kapitałowa, a żaden bank nie byłby w stanie sfinansować szpitala o takiej kondycji finansowej. Z usług tej instytucji finansowej korzystają także inne szpitale w naszej okolicy.

Michał Deptuła radny powiatowy uważa, że zamiast z kredytu, pieniądze na wsparcie szpitala powinny iść z budżetu powiatu. – Można by przekazać część pieniędzy z budżetu, aby nie brał on dodatkowych zobowiązań finansowych.

Zbigniew Tymuła starosta mielecki odpowiada krótko. – My nie po to robimy oszczędności w budżecie. My czekamy na inwestycje, na które wydane zostanie 20 mln złotych.

Zgodnie z umową, szpital zobowiązał się spłacić dług w ciągu 10 lat. Koszt udzielenia pożyczki wyniósł blisko 2 mln. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco, do której dołączona jest deklaracja wystawiona przez Szpital Powiatowy w Mielcu. Oznacza to, że w przypadku braku spłat kolejnych rat, posiadacz weksla będzie mógł poprzez komornika żądać spłaty pozostałej części.

Posłuchaj:

 

Anna Zboch