Diecezja: Młodzi zdolni z rodzin mniej zamożnych mogą się starać o stypendia

 

Młodzi, zdolni z rodzin mniej zamożnych z diecezji tarnowskiej mogą starać się o stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Trwa nabór dla nowych stypendystów. Ci, którzy dostali stypendia w ubiegłym roku mówią, że to duża pomoc.

Możemy pójść na kursy, kupić książki, pomoce dydaktyczne. Dzięki temu odciążamy rodziny od wydatków – dodają.

O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz tych szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. Informacje, formularz i regulamin są zamieszczone na stronie internetowej Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza. www.fundacja.diecezja.tarnow.pl

Dokumenty należy składać do 15 września.

Posłuchaj stypendystów:

 

Ewa Biedroń