Powiat tarnowski: Nowy sprzęt ratowniczo – gaśniczy i odzież dla strażaków

 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu dostały zestawy odzieży ochronnej i sprzęt ratowniczo -gaśniczy zakupiony przez powiat tarnowski w ramach programu Bezpieczny Strażak.

– Jako Powiat Tarnowski doceniamy ochotników strażaków, dofinansowujemy ich działalność, bo wiemy, że ich działalność jest społeczna, na różnych polach, oni wszędzie są.. To nie my wybieraliśmy strażakom ten sprzęt, tylko strażacy sobie sami wybierali. Są to gównie komplety ubiorów bojowych, tzw. nomeksy, pompy, pilarki, a więc to co jest najbardziej potrzebne strażakom w ich codziennej pracy w akcjach, które wykonują – powiedział  Roman Łucarz, starosta tarnowski.

srt

Nowo zakupiony sprzęt dostało 21 jednostek, a ich wybór był uzależniony od liczby wyjazdów do akcji w ciągu roku.
Starostwo po raz pierwszy wystąpiło o takie dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i otrzymało blisko 60 tysięcy zł.

Posłuchaj Romana Łucarza:

 

Agnieszka Kozioł