Stary Sącz: Muzyka osiemnastowiecznej Pragi [ZDJĘCIA]

Występ czeskiego zespołu Musica Florea zainaugurował 39. Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej. W Starym Sączu do niedzieli będzie królowała muzyka sprzed wieków, tym razem skupiona na dokonaniach środkowoeuropejskich kompozytorów. Nim w kościele św. Elżbiety zabrzmiała Muzyka osiemnastowiecznej Pragi, w festiwalowym ogródku prof. Marcin Szelest, dyrektor artystyczny imprezy, podpytywał Magdalenę Łoś-Komarnicką z redakcji Programu II Polskiego Radia o tajniki realizacji transmisji koncertów.

Tradycyjnie, nim zaczął się koncert, trębacze wykonali fragment średniowiecznego konduktusu Omnia beneficia, najstarszego zabytku muzyki wielogłosowej w Polsce, odkrytego w 1970 roku w archiwach sióstr klarysek w Starym Sączu. Później w kościele św. Elżbiety Musica Florea, pod kierownictwem artystycznym Marka Štryncla, zabrała publiczność w muzyczną wycieczkę do barokowej Pragi.

Osiemnasty wiek to okres, kiedy Praga rozkwitała po względem muzycznym. Na inauguracyjnym koncercie zabrzmiały utwory między innymi znanego, ale z twórczości drezdeńskiej, Jana Dismasa Zelenki. Wielowątkowe życie muzyczne osiemnastowiecznej Pragi – wystawne utwory kościelne, wczesna symfonika rozbrzmiewająca podczas publicznych koncertów, a nawet coraz popularniejsza w tym czasie opera – zasługiwałoby na odrębny cykl koncertów – zaznacza prof. Marcin Szelest.

Muzyka tworzona w osiemnastym wieku w Czechach była szeroko znana w środkowej Europie. Zachowały się nawet pozycje tego repertuaru w polskich archiwach. Kompozycje z pierwszej połowy osiemnastego stulecia wprowadziły publiczność w mało znany świat muzyczny naszej części kontynentu – „serca Europy”.

Posłuchaj relacji Radia RDN Nowy Sącz:

 

Janusz Bobrek