Nowy Sącz: Pieniądze na wodociągi i kanalizację

 

Szesnaście gmin z powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego i nowotarskiego dostało dofinansowanie na budowę lub ulepszenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Każdy samorząd otrzymał wsparcie o maksymalnej kwocie 2 milionów złotych.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w dużej mierze wspomaga samorządy lokalne z niskimi dochodami i gdzie jest wysoki poziom bezrobocia – mówiStanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Każda z gmin miała dostać maksymalnie 2 miliony złotych, ale były wyjątki.

Nasz zakład komunalny złożył osobny wniosek, w ramach którego zbudujemy przydowmowe oczyszczalnie w miejscach, gdzie nie ma możliwości zaopatrzenia gospodarstw w kanalizację centralną – tłumaczy Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna.

Łącznie dofinansowano 46 projektów w całej Małopolsce na kwotę 67,5 miliona złotych.

Posłuchaj Stanisława Sorysa:

Posłuchaj Leszka Skowrona:

Krzysztof Niedzielan