Tarnów: Roszady personalne w mościckim zespole szkół

 

Prezydent Tarnowa zmienił decyzję i powołał na stanowisko dyrektora Anetę Święch – dotychczasową wicedyrektor. Proponowana wcześniej Barbara Kuklewicz – wciąż jeszcze dyrektor Gimnazjum nr 4 – będzie ostatecznie wicedyrektorem zespołu w Mościcach. Jak wiecie z wiadomości RDN – to ona pierwotnie miała zostać szefową szkoły, co wywołało falę protestów wśród rodziców i nauczycieli. Ostatecznie Barbara Kuklewicz znajdzie się w kierownictwie zespołu szkół, ale jako wicedyrektor.

Chciałabym szkole w Mościcach zaoferować swoje wieloletnie doświadczenie dyrektora a przede wszystkim nauczyciela. Mam nadzieję, że współpraca będzie się dobrze rozwijała. Ze szkołą się już zapoznałam, jest to dobra placówka, która osiąga dobre wyniki nauczania – mówi Barbara Kuklewicz.

Wraz z Anetą Święch obejmą nowe stanowiska z początkiem września. Kolejny konkurs na dyrektora placówki planowany jest na wiosnę przyszłego roku. Prezydent Tarnowa zapowiada też podział zespołu szkół w Mościcach.

Dotychczasowy dyrektor zespołu szkół w Mościcach – Marek Smoła, nie dostał wymaganej liczby punktów w konkursie na szefa placówki. Prezydent miał prawo wyznaczyć swojego kandydata na to stanowisko lub powierzyć kierowanie szkołą jednemu z wicedyrektorów.

Posłuchaj Barbary Kuklewicz:

 

Patrycja Wolnik