Tarnów: Prezydent chce podzielić szkoły

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mościcach do podziału. Taką propozycję prezydent Roman Ciepiela ma przedstawić Radzie Miasta. Już przed laty Szkoła Podstawowa nr 17 i IV Liceum Ogólnokształcące były oddzielnymi placówkami, teraz jest plan ponownego rozdzielenia. Jednym z argumentów władz jest wielkość zespołu, gdzie uczy się około 1 200 uczniów, od 6-cio do 19-latków.

Prezydent przekonuje, że ta propozycja pojawiła się po szerokich konsultacjach ze środowiskiem Mościc – Pomysł podzielenia tego zespołu zgłosiła Rada Osiedla Mościce. Po rozmowach z rodzicami i nauczycielami uważam, że to jest potrzebne i dobre rozwiązanie. Czym szybciej tym lepiej, chcemy żeby weszło to w życie już we wrześniu – dodaje prezydent.

Jak wiecie z Wiadomości RDN prezydent zdecydował, że – do czasu rozpisania kolejnego konkursu na dyrektora – zespołem szkół w Mościcach ma kierować dotychczasowa wicedyrektor Aneta Święch. Barbara Kuklewicz – dyrektor Gimnazjum nr 4 została wicedyrektorką. – Myślę, że takie rozwiązanie będzie służyć uczniom – mówi Anetta Święch. – To jest dobre, jeśli szkoły mają odrębną tożsamość, budują ją cały czas i tworzą jej wizerunek. Każda szkoła mogłaby pracować na swoją tożsamość indywidualną i rozwijać się w kierunkach, które sobie wytyczy – dodaje
dodaje Barbara Kuklewicz.

Pomysł trzeba jeszcze przedyskutować – dodaje Jacek Galus, przewodniczący Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 – Myślę, że na ten temat jeszcze trzeba rozmawiać, bo jeśli podzielimy szkołę, to wtedy mamy dwóch administratorów budynku i sali gimnastycznej. Część argumentów jest za ale jest też sporo przeciw – dodaje przewodniczący.

Propozycja podziału zespołu szkół ma trafić do Rady Miasta jesienią, aby na wiosnę można było wyłonić nowych dyrektorów obu placówek.

W przypadku podziału zespołu mogą być przeprowadzone nawet trzy konkursy na dyrektorów. Dwa na stanowiska szefów podstawówki i liceum oraz jeden na dyrektora samego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, bo pozostaną jeszcze dwa miesiące na dokończenie najważniejszych spraw.

Posłuchaj Romana Ciepieli:

Posłuchaj Barbary Kuklewicz i Anety Święch:

Posłuchaj Jacka Galusa:

 

Patrycja Wolnik