Tarnów: Drugi dzień konferencji o życiu konsekrowanym

O nauce, krzewieniu patriotyzmu i nowych formach życia zakonnego rozmawiano podczas drugiego dnia konferencji Życie Konsekrowane Znakiem Wiarygodności Kościoła. W tarnowskim seminarium odbyło się dwudniowe spotkanie, którego głównym tematem były wyzwania, które stoją przed osobami zakonnymi.

Drugi dzień konferencji rozpoczęła Msza św. połączona z jutrznią pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża. Gościem konferencji w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie był o. prof. dr hab. Andrzej S. Wodka, rektor Accademia Alfonsiana w Rzymie, który przedstawił aktualne wyzwania prorockiej misji życia zakonnego. Uczestnicy mogli także dowiedzieć się więcej na temat najnowszych wskazań Stolicy Apostolskiej odnośnie do życia konsekrowanego. Omówił je o. prof. dr hab. Marek Saj z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Podczas Konferencji Życie Konsekrowane Znakiem Wiarygodności Kościoła omówiono też teologiczno-prawne aspekty nowych form życia konsekrowanego. To odpowiedź na nowe potrzeby Kościoła – mówił o. prof. dr hab. Ambroży Skorupa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Wśród nowych form życia konsekrowanego ważną rolę spełniają dziewice poświęcone Bogu – to osoby konsekrowane, które pozostają w społeczeństwie i służą lokalnemu Kościołowi. Odradza się także praktyka konsekracji wdów, które poświęcają się Kościołowi składając wieczyste śluby czystości – dodaje.

Osoby konsekrowane zebrane na auli tarnowskiego seminarium mogły także wysłuchać prelekcji o roli nauki w życiu zakonnym. W dzisiejszym świecie wciąż obecny jest mylny pogląd, że osoby konsekrowane to ludzie niewykształceni. Tymczasem nauka w życiu zakonnym zajmuje bardzo istotne miejsce. Aby dobrze świadczyć o naszej wierze, trzeba wiedzieć jak to robić, jak skutecznie przekazywać świadectwo. Szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym społeczeństwo codziennie jest zasypywane tonami informacji w Internecie i innych mediach – informacji nie zawsze prawdziwych – mówi o. prof. dr hab. Paweł Mazanka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas konferencji rozmawiano także o wychowawczej roli zakonów. Misyjny charakter pracy edukacyjnej osób konsekrowanych omówiła s. dr hab. Loyola Opiela z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Z tym tematem związana była kolejna prelekcja na temat krzewienia patriotyzmu. Ks. Paweł Rycyk opowiedział o tym jak zakony mogą kształtować miłość do ojczyzny, szczególnie śród młodzieży. Młodzi ludzie muszą poczuć, że są częścią czegoś ważnego. W naszej fundacji nie tylko organizujemy wspólnie różne spotkania, ciekawe warsztaty poświęcone patriotyzmowi, ale też wspieramy młodzież w wydawaniu książek poświęconych tej tematyce. Może nasze działania zainspirują tu zebranych – mówił.

Zobacz fotorelację z drugiego dnia konferencji.