Skrzyszów k.Tarnowa: Nauczycielka jednak winna znęcania się nad uczennicą

 

Zdaniem Sądu Rejonowego w Tarnowie okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości. Sąd uznał, że emerytowana już nauczycielka Maria N. z podstawówki w Skrzyszowie znęcała się psychicznie nad 9 -letnią dziewczynką w roku szkolnym 2013/14.

Uznając winę, sąd jednak odstąpił od skazania nauczycielki, stwierdzając, że wystarczające jest warunkowe umorzenie postępowania na okres próby.  – Sąd uznał, że te przypadki negatywnego odnoszenia się nauczycielki do uczennicy miały miejsce, natomiast nie były one tak daleko idące, aby konieczne było sięganie po karę. Oskarżona zasadniczo kwestionuje, aby jej zachowanie miało karno-prawny charakter znęcania, przeczy pewnym zdarzeniom, a niektóre interpretuje w kontekście, że miały się mieścić w wychowawczym i dyscyplinującym oddziaływaniu nauczyciela na ucznia. – mówi sędzia Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

Zdaniem ojca dziewczynki nauczycielka była wrogo nastawiona do niej, krzyczała, zastraszała ją i obrażała.
Uczennica bała się chodzić do szkoły – mówił podczas procesu.

Jak dodaje Marcin Stępień, prokurator rejonowy w Tarnowie, biegli nie mieli wątpliwości, że doszło do znęcania. – Znęcała się psychicznie nad małoletnią Karoliną poprzez ubliżanie jej, krytykowanie, poniżanie oraz ośmieszanie przed rówieśnikami. Kluczowe były tu dowody z opinii biegłych psychologów, przesłuchanych było też wiele osób i te dowody były podstawą oskarżenia – dodaje prokurator.

Oskarżona nie godzi się z wyrokiem i zamierza złożyć apelację.

Dodajmy, że z opinią ojca nie zgadzali się rodzice uczniów szkoły w Skrzyszowie. Mówili, że jest odosobniona i krzywdząca dla pedagoga. Dyrekcja szkoły wówczas zawiesiła nauczycielkę w obowiązkach.

Posłuchaj Tomasza Kozioła:

Posłuchaj Marcina Stępnia:

Jadwiga Kozioł