Zmarł Ks. Józef Gawor, emerytowany proboszcz parafii Lubcza

Ks. Józef Gawor urodził się 04 września 1937 roku w Otfinowie. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1961 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Padew Narodowa, Gorlice – Narodzenia NMP, Dębica – św. Jadwigi i Łysa Góra. W latach 1974 – 2007 pełnił urząd proboszcza parafii Lubcza. Ponadto sprawował obowiązki dziekana dekanatu Pilzno. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Lubcza, w charakterze rezydenta. W 2015 roku zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Tarnowie, przy ul. Pszennej.

W roku 2004 został obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Bochni.

Informacje dotyczące terminu pogrzebu zostaną podane w późniejszym czasie.