Nowy Sącz: Michał Kądziołka w PiS. Partii przybyło nowych członków

 

Sądeccy radni: Andrzej Bodziony, Michał Kądziołka i Dawid Dumana to nowe twarze w Prawie i Sprawiedliwości. Wiesław Janczyk, pełnomocnik partii w okręgu nr 14, oraz szef miejskich struktur Leszek Langer przyjęli do PiS siedemnastu członków.

Podczas sobotniego spotkania (29 lipca) wiceminister finansów Wiesław Janczyk wręczył kopie uchwały i zarządzenia wraz z zaświadczeniami o przynależności do struktur PiS grupie osób, które ubiegały się o członkostwo w PiS. Wśród nich znaleźli się obok wspomnianych radnych: Maciej Rogóż i Przemysław Maślanka, którzy od niedawna odpowiada za miejską grupę Forum Młodych PiS.

pis

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Michał Kądziołka, od wielu miesięcy zapowiadał swoje starania o przyjęcie do Prawa i Sprawiedliwości. Radny, który w wyborach samorządowych startował z komitetu wspierającego Ryszarda Nowaka, w młodości aktywnie związany był z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Janusz Bobrek
Fot. PiS Nowy Sącz