Diecezja Tarnowska: Kolejne nominacje proboszczowskie

 

Czterech nowych proboszczów powołał biskup Andrzej Jeż. Ordynariusz diecezji tarnowskiej skierował kapłanów do parafii, gdzie dotychczasowi proboszczowie odeszli na emeryturę lub był wakat. 

Księdza Wojciecha Srokę, dotychczasowego proboszcza parafii w Świebodzinie koło Tarnowa, mianował proboszczem w parafii Dobra. Księdza Tadeusza Ceterę, dotychczasowego wikariusza w parafii Dobra mianował proboszczem parafii Gosprzydowa. Księdza Stanisława Kurczaba dotąd pracującego jako wikariusza parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowy Sączu mianował nowym proboszczem w Zalasowej. Ksiądz Marcin Płaneta – wikariusz parafii Dębica-Latoszyn, będzie sprawował urząd proboszcza w Świebodzin koło Tarnowa – mówi ks. dr Robert Kantor, kanclerz tarnowskiej kurii.

kantor

Po śmierci proboszczów w Dobrej i Gosprzydowej był wakat, natomiast dotychczasowy proboszcz z Zalasowej ks. Kazimierz Kozyra przeszedł na emeryturę. Kanoniczne objęcie nowych parafii nastąpi 10 sierpnia, natomiast trzy dni później, w niedzielę, kapłani będą już pełnić obowiązki proboszczów.

Posłuchaj Roberta Kantora:

 

Grzegorz Golec